Microsoft heft beperking doorverkoop op

Home » Blog » Microsoft heft beperking doorverkoop op

6 aug, 2021

Microsoft introduceerde in mei 2020 een beperkende passage in zijn licentieregels. Enterprise-klanten die overstapten naar de cloud en daarvoor korting claimden, konden hun bestaande licenties niet meer verkopen. Nu is het softwarebedrijf hier op teruggekomen.

Opheffing van de beperking

Sinds begin juni 2021 heeft Microsoft echter, zonder het aan te kondigen, de passage die de verkoop beperkt uit de licentievoorwaarden geschrapt. Bedrijven die er nu voor kiezen om “Upgrade from SA”-licenties aan te schaffen om over te stappen naar de cloud, kunnen voortaan vrij beschikken over licenties die niet meer nodig zijn, zoals die voor Office en Windows.

Dit is zeer goed nieuws, omdat het betekent dat veel bedrijven de overstap naar de cloud nu gemakkelijker kunnen financieren. Veel zakenmensen weten niet dat het verkopen van hun onnodige Microsoft-licenties een winstgevende bron van inkomsten kan zijn.

Conclusie: softwarelicenties verkopen mogelijk

Als u de afgelopen jaren bent overgestapt naar de Microsoft-cloud, kunt u ons alle “On Premise”-licenties verkopen die u niet langer nodig heeft. Hetzelfde geldt als u een aanstaande verhuizing naar de cloud wilt herfinancieren. Het Vidasoft team staat tot uw beschikking voor een aankoopaanbieding!